Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Αρσινόη είναι μια συνεργατική δράση πολιτών που, μέσα από την ανάπτυξη και την προώθηση δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της ανάδειξης στοιχείων από τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό, την γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα ,έχει ως πρώτο στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, ως προς τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της περιοχής.

Σκοπός είναι να αναδείξει και να προβάλει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Κορινθιακής γης (κυρίως των χωριών της αγροτικής ενδοχώρας) και μέσα από δραστηριότητες πολιτισμού,φύσης και αγροτουρισμού θα επιδιώξει να διευρύνει και να εμπλουτίσει τα τοπικά προϊόντα συνδέοντάς τα με ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Μέσα από “πολιτιστικές διαδρομές” και δράσεις στοχευμένου τουρισμού, του δικτύου της Κοιν.Σ.Επ. Αρσινόη ,ο επισκέπτης θα μπορεί να γνωρίσει την αγροτική ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα των χωριών της της κορινθιακής ενδοχώρας. Έτσι σταδιακά και κλιμακωτά, τα ποιοτικά προϊόντα της περιοχής θα αναδειχτούν σε “αγαθά πολιτισμού”.